De Sportraad van Kraainem.

Wat doen wij?

De "Sportraad Kraainem" is de officiŽle vertegenwoordiging van de Kraainemse sportclubs. De "Sportraad Kraainem" is erkent door het gemeentebestuur, de Vlaamse overheid en Sport Vlaanderen.

Naast de "Sportraad Kraainem" bestaat er ook een Franstalige "conseil des sports". Deze is enkel erkent door het gemeentebestuur.

De "Sportraad Kraainem" is het overlegorgaan bij uitstek voor de plaatselijke sportverenigingen. Zij is de spreekbuis van deze verenigingen. De "Sportraad Kraainem" is de vertegenwoordiger bij de plaatselijke beheersstructuur "vzw Sport Kraainem", de "Sportregio Vlaams-Brabantse Ardennen", de provinciale sportraad, Bloso en de subsidiŽrende overheden.

Dagelijks bestuur

Michel RENDERSVoorzitter [KnA-Kraainem, vzw]
Jean-Paul CORDEMANS † Secretaris [Mikra]
Luc DefrťKasbeheerder [Mikra]

Bestuursleden

Alfons Janssens [De Kamme vzw]
Pascal Demey[Sportkra vzw]
Anders Ericsson [Kraainem tigers vzw]

Afgevaardigden / gecoŲpteerden.

[Schepen van Sport Kraainem]
[Stafmedewerker jeugd en sport vzw De Rand]

Algemene vergadering.

De Algemene Vergadering van de "Sportraad Kraainem" wordt, zoals wettelijk voorgeschreven, om de zes jaar na de gemeenteraadsverkiezing herverkozen.


Aansluiten

sportbeleid - Kraainem

Contacteer ons